احداث واحد تولید پنجره های دو جداره آلومینیومی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید پنجره های دو جداره آلومینیومی
کارفرما :
شرکت هلدینگ لیو کیان
محل اجرا:
استان تهران
محصولات تولیدی:
درب و پنجره آلومینیومی
ظرفیت طرح : ۵۰۰۰۰۰ متر مربع در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۸۵۴۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۴۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز