احداث واحد تولید بلوک های سبک ساختمانی(دیواری و سقفی)

عنوان پروژه :
تولید بلوک های سبک ساختمانی(دیواری و سقفی)
کارفرما :
شرکت هلدینگ لیوکیان
محل اجرا:
استان تهران
محصولات تولیدی:
محصولات بتنی غیر مسطح از بتن سبک فوم دار
ظرفیت طرح : ۶۰۰۰۰ متر مکعب در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۴۹۴۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۰۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۳۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز