احداث واحد تولید پنجره از یو پی وی سی

عنوان پروژه :
تولید پنجره از یو پی وی سی
کارفرما :
شرکت هلدینگ لیو کیان
محل اجرا:
استان تهران
محصولات تولیدی:
پنجره از یو پی وی سی
ظرفیت طرح : ۵۰۰۰۰۰ متر مربع در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۸۵۴۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۴۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز