طرح تولید لوله های سوپر پایپ

لوله 5پنج لایه سوپر پایپ، یکی از بهترین انواع لوله های 5 لایه می باشد که تحت لیسانس کشور آلمان تولید می شود. این لوله کاربرد های زیادی در صنعت ساختمان دارد که می توان از مهم ترین آنها به استفاده در سیستم گرمایش از کف اشاره کرد.
نسل جدید لوله های 5 لایه سوپر پایپ از جنس لوله های تلفیقی pex-al-pex می باشد. فناوری pex-al-pex جایگزین مناسبی برای لوله های فلزی محسوب می شود که با تلفیق پلیمر و فلز، به بهبود کیفیت آب آشامیدنی کمک زیادی می کند، همچنین سهولت نصب و اتصالات آن باعث می شود تا محصول مناسبی برای کاربرد در تأسیسات ساختمان باشد.
آخرین دستاورد لوله های 5 لایه سوپر پایپ، لوله سوپر پایپ +2 است که طبق جدیدترین تکنولوژی های بین المللی ساخته شده است. استفاده از لوله 5 لایه سوپر پایپ ، داشتن یک لوله کشی بدون نقص را برای دهه های متمادی تضمین می کند، چرا که این محصول به دلیل آلیاژ آلومینیومی خاص به کار رفته در آن و البته دارا بودن بهترین پلیمر موجود (پلی اتیلن) میزان رسوب پذیری را به حداقل رسانده و باعث دوام سیستم لوله کشی می شود.
لوله های 5 لایه سوپر پایپبا دستگاه هیدروستاتیک مورد آزمایش قرار گرفته اند و مقاومت زیادی در برابر فشار و دمای بالا از خود نشان می دهند.
لوله‌ي ۵ لایه‌ي سوپرپایپ +2 كه با استفاده از پلیمر بسیار پیشرفته PE-RT تيپ ۲ تولید می‌شود. پلیمر PE-RT نخستین پلیمری است كه اختصاصا برای تولید لوله طراحی و عرضه شده است. استفاده از این پلیمر در تولید لوله‌های تلفیقی پنج لایه سوپرپایپ +2مزایای زیر را به دنبال دارد:
تحمل دما و فشار بيشتر در درازمدت
انعطاف‌پذيري بيشتر هنگام خم و تسهیل نصب بخصوص در محیط‌‌ های‌ سرد به دلیل انعطاف‌پذیری بالای PE-RT به ویژه در دماهای پایین
افت فشار كم‌تر و عدم رسوب گرفتگی به علت زبری بسیار كم سطح داخلی
امكان استفاده از اتصالات با تكنولوژي RTS
استفاده از لوله چند لایه سوپر پایپ در سیستم های گرمایش از کف DEM : در سیستم های گرمایش از کف DEM امکان صرفه جویی در مصرف انرژی تا 52 درصد ( 12 درصد بیشتر از یک سیستم معمولی) فراهم می شود، ضمن اینکه 60 % حرارت حاصل شده در این سیستم به صورت تابشی است که همین امر آسایش و بهداشت را برای ساکنین آپارتمان به ارمغان می آورد.
مدیریت هوشمند انرژی ( DEM ) امکان تنظیم دما را در سطح مطوب و به صورت خودکار فراهم می کند. DEM یک تکنولوژی کنترلی است که با استفاده از ترموستات های بی سیم، دقیقه به دقیقه شرایط فضاهای مختلف را مانیتور کرده و هر اتاقی را در دمای مطولب نگه میدارد. استفاده از لوله های 5 لایه سوپر پایپ در این سیستم، باعث بالانس هیدرولیکی مدارها به صورت خودکار می شود، بنابراین نه تنها در ابتدای نصب، بلکه در صورت اِعمال تغییراتی از قبیل تغییر پوشش کف، یا تغییر کاربری اتاق ها نیز، نیازی به تنظیم دستی مدارها وجود ندارد.
چنانچه سیستم گرمایش از کف به خوبی بالانس نگردد، اب داخل لوله ها عمدتا از مسیر کوتاه تر عبور می کند که این امر باعث می شود از بقیه مسیرها دبی پایین تری عبور کند و در نتیجه سبب اتلاف زیاد انرژی می شود.
DEM با دریافت بازخوردهای مربوط به زمان رسیدن به دماهای تنظیم شده، در ترموستات های محیط های مختلف ساختمان و همچنین با محاسبه دبی مدارها، به طور هوشمند و مداوم سیستم را بالانس می نماید و ضمن فراهم آوردن آسایش مطلوب، همواره سیستم گرمایش از کف را در حالت بهینه ( از نظر مصرف انرژی ) قرار می دهد. همان طور که پیش تر گفته شد، سیستم های گرمایش از کف، باعث صرفه جویی 40 درصدی مصرف انرژی می شوند، اما سیستم گرمایشی DEM که ساخت و اجرای آن با لوله 5 لایه سوپر پایپ امکان پذیر است، صرفه جویی در مصرف انرژی را تا 52 درصد افزایش می دهد.
از زمانيكه كاربرد وسيع و گسترده فلزات در صنايع گوناگون مشخص گرديد، محققين درصدد توليد آلياژهـاي برتر و يا انتخاب يك پوشش مناسب به عنوان روكش فلزات جهت تقليل نقـاط ضـعف آنهـا ماننـد خـوردگي، زنگ زدگي، رسوب مواد در داخل لوله و … بر آمدند. حاصل اين تلاشها اعمال روشهايي نظير آبكاري، توليـد فلزات آلياژي، استفاده از رنگ و انواع پليمرها بوده است.
در اين رهگذر پارهاي از پليمرها توانستهانـد حتـي جـايگزين فلـزات گردنـد. بـه عنـوان مثـال در تأسيـسات لوله كشي ساختمانها و صنايع گوناگون كه مسئله خوردگي فلزات هميشه موجـب خـسارت مـستقيم و غيـر مستقيم عمده بوده است، لوله هاي PE,PVC,PP و PB كه از نظر كاربردي فاقد گرفتاريهاي لوله هاي فلزي از جمله پوسيدگي، زنگ زدگي و … بوده و تا حدي جايگزين لوله هاي فلزي شدهاند. ولي اين نوع لولـه هـا نيـز داراي نقاط ضعف ديگري مانند محدوديت عملي در انتقال حـرارت و يـا تحمـل فـشار و دمـاي بـالا و غيـره ميباشند.
جهت رفع اين نقيصه و دستيابي به فرمولي كه مزاياي فلز و پليمـر را داشـته و عـاري از معايـب آنهـا باشـد، تلفيق مواد پليمر و فلز مورد توجه محققين قرار گرفت بطوريكه در سيستمهاي لولهكشي به ويـژه تأسيـسات بهـداشتي، حرارتي و برودتي شده است. يكي از انواع لولههاي جديد كه بـا اسـتفاده از پلـي اتـيلن و يكـي از فلزات رنگي توليد ميگردد، لوله چند لايه است. اين نوع لولـه هـا در كـشورهاي پيـشرفته صـنعتي بـه مـرور جايگزين لوله هاي فلزي سنتي ميشوند.
تا دهه ١٩٨٠ انواع لوله هاي پليمري و يا تلفيقي، در سيستمهاي تأسيساتي كاملاٌ ناشناخته بودنـد و غالبـاٌ در تأسيسات ساختمانها لولههاي فلزي سياه، گالوانيزه و يا مسي مصـرف ميشـدند. خورنـدگي فلـز از داخـل و خارج بعلت شرايط نامساعد و تغيير كيفيت آب در اثر فعل و انفعالات شيميايي، رسوب و گرفتگـي لولـه هـاي فلزي، مشكلات ناشي از كاربرد آنها، هـزينههاي تعمير قابل ملاحظه و …، متخصصين را بر آن داشـت كـه بـه پليمر رو آورده و از انواع لولههاي پليمري نظير PE,PVC,PP و PB و … استفاده نمايند.
كاربرد لوله هاي تلفيقي فلزي پليمري عمدتاٌ در تأسيسات ساختمان ها شـامل آبرسـاني، بهداشـتي، حرارتـي و برودتي ميباشد. تجارب چندين ساله مصرف اين نـوع لولـه هـا در كـشورهاي اروپـايي نـشانگر آن اسـت كـه لوله هاي فلزي پليمري ميتوانند كاربرد گسترده اي در تأسيسات هواي فشرده، اتومبيل سازي، كشتي سازي، هواپيما سازي، كارخانجات شيميايي دارويي و دستگاههاي پزشكي داشته باشند.

مقاومت كششي

براساس استاندارد تعيين شده مقدار استحكام كششي لوله پلي اتيلن نرم نمي بايستي كمتر از ١٥، لوله هاي پلي اتيلن متوسط كمتر از ١٨ و لوله هاي پلي اتيلن سخت نمي بايستي كمتر از ٢١ مگا پاسكال باشد.

شكنندگي حاصل از تنش محيطي

مقدار تنش شكنندگي لوله هاي آبرساني پلي اتيلن نمي بايستي كمتر از ٨/٢ مگا پاسكال باشد . علاوه بر آنچه كه گفته شد در استاندارد ملي ايران شاخص هاي ديگري نيز براي ساخت لوله و اتصالات پلي اتيلن مدنظر بوده كه شاخص ذوب ، فشار قابل تحمل در درجه حرارت بالا و بسته بندي و نشانه گذاري را مي توان نام برد. از نظر استاندارد جهاني بايد گفت كه متداولترين استاندارد جهاني لوله ها و اتصالات پلي اتيلن، استاندارد ASTM مي باشد كه در آن بيش از ده مورد براي آزمايش و ارزيابي خصوصيات پلي اتيلن مصرفي در لوله و تعدادي پيشنهادي ديگر جهت اتصالات و نصب لوله هاي پلي اتيلن مبناي عمل قرار گرفته است . همچنين استاندارد BSI وDIN نيز از جمله استانداردهاي مهم و مورد استفاده جهاني مي باشد كه هر كدام داراي شماره هاي مخصوص از نظر مواد اوليه و نوع آزمايشات بوده و براي صادرات لوله بايستي مورد عمل قرار گيرد. در حال حاضر شركتهاي داخلي بر اساس استاندارد ملي و استاندارد آلمان ٨٠٧٤DIN محصولات خود را توليد مي نمايند. بنابراين در حال حاضر با توجه به نوظهور بودن محصول لوله هاي سوپر پايپ استاندارد ملي خاصي براي آن تدوين نشده است.

 

کاربردهای لوله سوپر پایپ

همانطور كه قبل از اين نيز اشاره شد از لوله هاي سوپر پايپ در كلية مصارفي كه لوله هاي پلاستيكي فعلي و
حتي در برخي موارد لوله هاي فلزي استفاده مي شود استفاده نمود. استفاده هاي متنوع از لولـه هـاي سـوپر
پايپ بخاطر ساختار پيچيدة آنها و ظرافت بكار رفته در فرايند توليد انها مي باشد.
موارد كاربرد اين لوله ها را مي توان بصورت زير بيان كرد:
– استفاده از اين لوله در تمامي مورد مصرف از قبيل بهداشتي
– استفاده از اين لوله هاي در واحدهاي صنعتي
– صنايع هوا و فضا
– انتقال آب و ساير سيالات
– صنايع غذائي
– صنايع شيميائي
– سيستم گرمايش و سرمايش

مشخصات لوله هاي سوپر پايپ (يوني پايپ):

١ -دما: دماي كاربـردي لولهها در ١٠ اتمسفر فشار با ٥٠ درصد ضريب اطمينان ٩٥ درجـه سانتــيگـراد ميباشد.
٢ -فشـار: لـوله در دماي كمتـر از ٩٠ درجه سانتـيگراد فشاري بيش از ١٠ اتمسفـر را تحمل ميكند.
٣ -انعطاف پذيري: شعاع انحناء لوله ٥ برابر قطـر لوله است. لوله هاي سـوپر پايـپ را مـيتـوان در درجــه حرارت معمـولي با دست (براي اندازههاي بزرگ با ابزار خم كن معمولي) به شكل و حالـت مـورد نيـاز تبديل نمود. لوله با توجه به انعطاف پذيري، حالت خود را حفظ ميكند و بطور كلي سـخت و شـكننده نيست. به همين جهت در مقابل ضربات تنشهاي وارده انعطاف پذيري و مقاومت بالايي را نـشان داده و بر خلاف انـواع لـولههاي پلاستيكي، به دليل وجود لايه فلـز ميـاني (آلومينيـوم) در مقابـل صـدمات مكانيكي حفاظ بهينـهاي را دارا مي باشند.
٤ -مقاومت ماشيني: در صورت وجود ذرات شن و ماسه و املاح معدني موجود در آب ديـواره داخلي لــوله مقـاوم بوده، هيچگونه خـوردگي به وجود نميآيد.
٥ -درجـه اشتعال: طبق استاندارد (١(٤١٠٢ DIN لوله اشـتعال پـذير نيـست و از نظـر طبقـه بنـدي در رديف B٢ قرار دارد، در صورت سوختن هيچگونه گاز سمي توليد نميشود و بـر اسـاس تأييــديه هـاي موجود براي آب آشاميدني از نظـر پـزشكي بلامانـع است.
سوپـر پايپ در مقابل اشعـههاي خـورشيد، مادون قرمز و ماوراء بنفش مقـاوم است.
٦ -نفوذ اكسيژن: سوپر پايپ در مقابل نفوذ اكسيـژن، خوردگيهاي طبيعي، شـيميايي و… مقــاوم بـوده و در نهايت ضد زنگ است. اين لوله از هر گونه خوردگي، رسوب گذاري و آسـيب بـه ديـگهـاي آبگـرم، بخار، منابع و … در شرايط معمولي جلوگيري به عمل ميآورد.
٧ -رسوبات املاح معدني و آلي: به دليل صيقلي بودن سطح داخلي لولـه سـوپر پايـپ، در مقابـل رسـوبات معدني مقاوم ميباشد. ضمناٌ بدليل پايين بودن ضريب افت فشار در ايـن محـصولات و همچنـين عـدم سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران سوپر پايپ رسوب پذيري در شرايط معمولي، در طراحي و محاسبات از لولـههـايي بـا انـدازه كـوچكتر نـسبت بـه لوله هاي فلزي استفاده ميشود.
٨ -عايق صوت: لوله سوپر پايپ عايق صوت و امواج بوده و داراي كاربرد در سيستمهاي مخابراتي ميباشد.
٩ -قابليت رديابي: در صورت نياز به سوراخ نمودن ديوار يا هر محلي كه لوله از آن عبـور داده شـده اسـت، مسير لوله را ميتوان بدليل وجود لايه فلزي، با استفاده از فلز ياب مشخص نمود.
١٠ -ضـربه قوچ: تغييـر ناگهاني سرعت در جريان سيال داخل لوله موجب تغييـر فشار ناگهـاني مـيگـردد، اين پديده چكش آبي يا ضربه قوچ ناميده ميشوند. بر اين اساس لوله هاي مورد اسـتفاده در طـرحهـاي انتقال سيالات، ضمن تحمل فشار پيش بيني شده در سيستم، بايـد در مقابـل ضـربه قـوچ نيـز مقـاوم باشد. با توجه به شرايط آزمايشات بعمل آمده بر روي لوله هاي سـوپر پايـپ و اتـصالات آن، مقاومـت و پايداري آن در مقابل ضربه قوچ محزر است.
11- تأسيسات ساختمانها اعم از آب آشاميدني، آب سرد و گرم، حرارتي و برودتي، گاز، صنايع غـذايي، مـواد شيميايي، دارويي، خودرو، كشتي سازي، گازهاي طبي و صنعتي

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید لوله هاي سوپر پايپ

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک لوله های پلی اتیلن 2520412328

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید لوله هاي سوپر پايپ

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی لوله های پلی اتیلن 39172100 میباشد.

روش تولید لوله سوپر پایپ

لايه هاي تشكيل دهنده لوله (پلي اتيلن سخت، ورق آلومنيوم و چسب پليمري) با توجه بـه تكنيـك پيـشرفته امروزه تقريباٌ به طور همزمان و در يك دستگاه اكسترودر تحت فشار ٦ اتمسفر و دماي ١٨٠ الـي ٢٥٠ درجـه سانتيگراد ملودي ميشوند. ماشين اكسترودر در عين سادگي از تكنولـوژي پيـشرفتهاي برخـوردار اسـت. در مرحله اول توليد ورق آلومينيوم دور قالب روي هم قرار گرفته و با استفاده از جوش اولتراسـونيك جوشـكاري ميشود. پس از جوشكاري لايههاي محافظ داخلي و خارجي لوله آلومينيوم، اكسترود شـده و در نهايـت پلـي اتيلن داخلي و خارجي روي لايه هاي محافظ آلومينيوم جاي ميگيرند. بـدين ترتيـب عمـلاٌ فلـز و پلاسـتيك توسط لايه هاي محافظ (چسب) مذكور در مقابل تنشهاي مختلف، مقاومت يكساني را نشان ميدهند. بعـد از اين مرحله، لوله بوسيله غلتكها به خارج ماشين اكسترودر هدايت شده و توسط آب سرد مـيشـود و سـپس در طولهاي مختلف كلاف، تست و بسته بندي ميشود. شايان ذكر است كه سيستم كنترل كيفي الكترونيكي در طول خط توليـد، نحـوه جـوش، ضـخامت لولـه و را دقيقاٌ كنترل كرده و در صورت بروز هر گونه اشكال و يا غيره استاندارد بودن محصول، خـط توليـد را متوقـف ميكند.

 

 

اهميت استراتژيك توليد لوله های سوپر پايپ در ايران

١ -سودآوري، بازده و دوره برگشت مناسب سرمايه گذاري
٢ -بازار مصرف رو به رشد بالقوه و بالفعل مطلوب داخلي و ايجاد شرايط مناسب براي صادرات استفاده از لوله هاي سوپر پايپ با توجه به طول عمر بالاي اين محصول و سهولت در امر نسب و هزينه هاي پائين تعمير و نگهداري در طول بهره برداري از اهميت بالائي برخوردار است. از طرفي ديگر موجود بودن مواد اوليه اين واحد در داخل كشور و لزوم راه اندازي صنايع پائين دستي پليمرهائي مثل پلي اتيلن كه بعنوان خوراك اين واحد محسوب مي شود ضرورت توجه بيشتر به طرح هائي از اين قبيل را هر چه بيشتر از پيش نمايان مي كند

شرايط صادرات

صادرات محصولاتي نهائي مثل سوپر پايپ كه از حجم بالائي برخوردارند مقرون بصرفه نمي باشد. ولي توجه به آنكه توليدكنندة داخلي لوله هاي پلي اتيلن معمولي بفور در كشور وجود دارد بنابراين در صورت ايجاد واحد جديد و امكان دستيابي به بازارهاي منطقه شرايط و محدوديت خاصي براي صادرات سوپر پايپ وجود ندارد. مقررات واردات و صادرات سال ١٣٨٥ حقوق گمركي ٤ درصد و سود بازرگاني ١١ درصد را براي لوله هاي پلي اتيلن در نظر گرفته است.

پيش بيني واردات

با توجه به توليد انواع محصولات مشابه لوله های پلاستيکی در داخل کشور پيش بينی می شود که واردات سوپر پايپ در سال های آتی نيز بسيار ناچيز باشد.

وضعیت واحد های فعال تولید لوله سوپر پایپ

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید لوله سوپر پایپ در کشور به تفکیک استان آمده است .

 

وضعیت واردات و صادرات لوله سوپر پایپ

نمودار واردات و صادرات لوله سوپر پایپ در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید لوله سوپر پایپ

ظرفیت تولید سالیانه : 3 میلیون متر
نرخ برابری دلار : 16000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 4500 مترمربع
زیربنای کل : 3000 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 27 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 3 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 1 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 39 درصد

 

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.