طرح تولید کمپرسور هوای پیستونی (3)

طرح تولید کمپرسور هوای پیستونی

كمپرسور هوا وسیلهای است كه در اكثر صنایع مانند رنگ كاری، ابزار آلات پنوماتیكی كه با هوای فشرده و با فشار بالا و كم كار میكنند و سایر موارد استفاده میشود. در صنعت افزایش فشار هوا از طریق كاهش حجم و یا به روش ازدیاد انرژی جنبشی و سپس تبدیل آن به فشار از طریق دیفیوزر امكان پذیر است.

انواع کمپرسور هوای پیستونی

الف‐ انواع جابجایی مثبت
١‐ رفت و برگشتی: پیستونی، تیغهای نوسانی
2- دوار: پیچی Screw ، پرده ای Vane ، پیستونی دوار Rolling Piston

ب‐ انواع دینامیكی
١‐ سانتریفوژ (یا جریان شعاعی)
٢‐ محوری
٣‐ تركیبی از شعاعی و محوری

طرح تولید کمپرسور هوای پیستونی (4)

قیمت تولید داخلی و جهانی کمپرسور هوای پیستونی

جهت تعیین قیمت هر كالا بایستی بازارهای تعیین كننده قیمت آنرا مورد بررسی قرار داد بازارهای تعیین كننده قیمت در كشور شامل ارگانهای ذیل میباشد.
‐نهادهای رسمی مانند وزارت بازرگانی (سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان)، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان بورس فلزات و…
‐بازارهای غیر رسمی مانند اصناف و بازاریان
لازم به ذكر است كه قیمت اغلب كالاهای اساسی كه در سبد كالای مصرفی خانواده قرار دارد و یا جزو كالاهای استراتژیكی و حساس محسوب میشوند توسط ارگانهای رسمی تعیین و سایر كالاها توسط بازارهای غیر رسمی و فروشندگان و واسطه ها تعیین میگردد.

فرآیند تولید کمپرسور هوای پیستونی

طرح تولید کمپرسور هوای پیستونی (1)

بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

افزایش فشار مایعات و تراكم گازها در صنعت از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا كه ماشین آلات بسیاری ابداع و اختراع شدهاند كه با گاز یا سیال متراكم و تحت فشار كار میكنند و همانطور كه میدانیم كمپرسورها هستند كه گاز و سیال را بر حسب كاربرد متراكم میكنند. با توجه به موارد بالا میتوان گفت در صنعت امروز كمپرسورها نقش بسیار مهمی در حركت چرخهای صنعت دارند.

کشورهای عمده تولید کننده کمپرسور هوای پیستونی

محصول مورد مطالعه در صنایع مختلف از جمله رنگكاری، پنو ماتیك و … كاربرد فراوانی دارد. از اینرو میتوان گفت که تولید و مصرف آنها در بسیاری از کشورهای جهان عمومیت دارد. لیکن در کشورهای صنعتی تولید و مصرف آن از حجم بالایی به نسبت سایر کشورهای جهان برخوردار میباشد. كشور های ایتالیا، آلمان، چین، انگلستان، فرانسه، هلند و ژاپن كشورهای عمده تولید كننده این محصول می باشند.

طرح تولید کمپرسور هوای پیستونی (5)

پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور

عرضه كمپرسور هوای پیستونی در آینده پیشبینی میشود كه از طریق تولید واحدهای فعال و طرح های در حال ایجاد و همچنین واردات انجام گیرد.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید کمپرسور هوای پیستونی

1. انواع کمپرسور هوا : 2912412322
2. کمپرسور هوا، رفت و برگشتی با دبی بین 60 تا 120 متر مکعب بر ساعت : 2912512324
3. کمپرسور هوا، رفت و برگشتی با دبی کمتر از 60 متر مکعب بر ساعت : 2912512323
4. کمپرسور هوا، رفت و برگشتی با دبی بیشتر از 120 متر مکعب بر ساعت : 2912512325

وضعیت واحد های فعال تولید کمپرسور هوای پیستونی

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده کمپرسور هوای پیستونی در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید کمپرسور هوای پیستونی (2)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.