مشخصات بخش های خط تولید پنیر UF 1- سیستم دریافت شیر 2- سیلو های نگهداری شیر خام 3- پاستوریزاتور شیر خام 4- باکترفیوژ 5- سپراتور 6- Pre heater سیستم UF 7- سیستم تغلیظ شیر (UF) 8- پاستوریزاتور کنسانتره 9- هموژنایزر کنسانتره 10- تانک های نگهداری کنسانتره 11- سیستم CIP 12- سیستم پرکن و بسته بندی پنیر UF