مشخصات بخش های خط تولید پنیر UF 1- سیستم دریافت شیر ۲- سیلو های نگهداری شیر خام ۳- پاستوریزاتور شیر خام ۴- باکترفیوژ ۵- سپراتور ۶- Pre heater سیستم UF 7- سیستم تغلیظ شیر (UF) 8- پاستوریزاتور کنسانتره ۹- هموژنایزر کنسانتره ۱۰- تانک های نگهداری کنسانتره ۱۱- سیستم CIP 12- سیستم پرکن و بسته بندی پنیر UF

۵/۵ - (۲ امتیاز)