احداث واحد پرورش بوقلمون گوشتی

عنوان پروژه :
احداث واحد پرورش بوقلمون گوشتی
کارفرما :
 آقای آیدین حسن اوغلی
محل اجرا:
البرز-ماهدشت
ظرفیت طرح :  ۶۰۰۰ قطعه در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۱۳۶۰۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۸۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال :  ۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : آذر ۱۳۹۳

امتیاز