احداث واحد پرواربندی گوساله گوشتی

عنوان پروژه :
احداث واحد پرواربندی گوساله گوشتی
کارفرما :
آقای حسن صالحی
محل اجرا:
خوزستان-رامهرمز
محصولات تولیدی:
گوساله پرواری
ظرفیت طرح :  ۴۰۰ راس در هر دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۶۲۹۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : آذر ۱۳۹۳

امتیاز