احداث واحد تولید پودر سیر

عنوان پروژه :
 احداث واحد تولید پودر سیر
کارفرما :
شرکت سروش نیکان آریایی
محل اجرا:
تهران-تهران
محصولات تولیدی:
پودر سیر
ظرفیت طرح :  ۲۴۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۸۴۲۲ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۲۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : آبان ۹۳

۴/۵ - (۱ امتیاز)