احداث گلخانه تولید صیفیجات به روش هیدرو پونیک

عنوان پروژه :
 احداث گلخانه تولید صیفیجات به روش هیدرو پونیک
کارفرما :
 آقای غلامرضا میرزاخانی
محل اجرا:
—-
محصولات تولیدی:
تولید خیار و گوجه
ظرفیت طرح :  ۳۵۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۹۸۶۴۷  میلیون ریال
مساحت زمین :۵۰۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال :  ۱۹ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : آبان ۱۳۹۳

امتیاز