احداث واحد پرورش ماهی قزل آلا

عنوان پروژه :
احداث واحد پرورش ماهی قزل آلا
کارفرما :
آقای خالقی
محل اجرا:
آذربایجان شرقی-حاشیه رودخانه ارس
محصولات تولیدی:
تولید بچه ماهی
ظرفیت طرح :  ۸۴۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۷۵۱.۱۹۲ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۴۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۳۶۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : مهر۱۳۹۳

امتیاز