احداث کشتارگاه صنعتی دام و بسته بندی گوشت قرمز

عنوان پروژه :
احداث کشتارگاه صنعتی دام و بسته بندی گوشت قرمز
کارفرما :
کشتارگاه صنعتی دام قاین
محل اجرا:
 خراسان جنوبی-قاین
محصولات تولیدی:
اکشتارگاه گاو-گوسفند-کله و پاچه حاصل از کشتار گاه دام-جگر،دل و قلوه-گوشت گاو و گوسفند تازه بسته بندی شده
ظرفیت طرح : ۵۰ راس سنگین در شبانه روز
 و ۵۰۰ راس سبک در شبانه روز
سرمایه گذاری ثابت: ۵۷۳۶۴ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۷۱۹۲ متر مربع
میزان اشتغال :  ۵۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : شهریور۱۳۹۳

۵/۵ - (۱ امتیاز)