پرورش بوقلمون گوشتی

کارفرما :

آقای میر محسن نظیری
محل اجرا:

استان آذربایجان شرقی-شهرستان اهر

محصولات تولیدی:

بوقلمون گوشتی

ظرفیت طرح : ۵۰۰۰ قطعه در دوره

سرمایه گذاری ثابت: ۶۶۲۸ میلیون ریال

مساحت زمین : ۸۰۰۰ متر

میزان اشتغال : ۴ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : آذر ۱۳۹۰

۳/۵ - (۱ امتیاز)