تیم تهیه کننده طرح های توجیهی فنی اقتصادی

تیم تهیه کننده طرح های توجیهی فنی اقتصادی

تیم تهیه کننده طرح های توجیهی فنی اقتصادی

طرح های توجیهی فنی اقتصادی نیاز به بررسی‌هایی چند بعدی و جامع نگر دارد از این رو در صورتی که این مطالعات توسط تیم مستقل با تجربه اقتصادی و تواما فنی و اجرایی انجام شده باشد به عنوان مطالعات قابل استناد مورد بررسی قرار می گیرد.

طرح های توجیهی فنی اقتصادی (امکانسنجی) را بهتر است گروهی از کارشناسان انجام دهند. هرچند بعضی از سرمایه‌گذاران به علت موانعی از قبیل کمبود منابع مالی و عدم دسترسی به تخصص‌های مورد نظر، فقط از یک کارشناس برای انجام این مهم استفاده می‌کنند. اقتصاد‌دانی که یک مهندس به او کمک نکرده باشد ممکن است در درک مسائل فنی با مشکلاتی مواجه شود و یک مهندس به تنهایی نیاز به وقت زیادی دارد تا با مسائلی از قبیل تحلیل تقاضا، تحلیل مالی یا قوانین مالیاتی آشنایی پیدا کند.

به عنوان یک قاعده کلی اعضای گروه باید به ترتیبی انتخاب شوند که در زمینه‌های اصلی پروژه دارای تجارب و اطلاعاتی باشند. با توجه به موقعیت هر پروژه بزرگ، گروه می‌باید حداقل شامل افراد زیر باشد:
-یک متخصص اقتصاد (ترجیحاً به عنوان سرپرست گروه).
-یک تحلیلگر بازار.
-یک یا چند متخصص فنی یا مهندس که در زمینه صنعت مورد نظر دارای تخصص باشد.
-یک مهندس مکانیک.
-یک مهندس عمران (در صورت نیاز).
-یک کارشناس بازرگانی یا کارشناس مالی.
این گروه متناسباً باید توسط کارشناسانی با تخصص‌های متفاوت دیگر مثل کارشناسان آزمایشگاه یاری شوند.

سرپرست گروه حتی اگر در نقش یک کارشناس ایفای وظیفه می‌کند، وظیفه برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و سرپرستی تمام فعالیت‌های گروه تا به پایان رسیدن طرح‌ توجیهی را نیز به عهده دارد. سرپرست گروه همچنین طرف مقابل سرمایه‌گذار است که در خلال تهیه طرح توجیهی نقش مهمی بر عهده دارد.
و در بسیاری از موارد، ابتکار اجرای پروژه با سرمایه گذار است که غالبا «مطالعه شناسایی امکانات» را نیز انجام می‌دهد و از این رو می توان وی را در زمینه سابقه و تاریخچه پروژه منبع اصلی اطلاعات دانست. در جریان بررسی و مطالعه، بسیاری از تصمیمات مانند بازاریابی، برنامه‌های تولید و انتخاب جایگزین‌ها را باید سرمایه‌گذار اتخاذ کند.

امتیاز