طرح توليد سولفيد سديم

سولفيد سديم يك تركيب زرد رنگ، يا قرمز آجري رنگ مي باشـد كـه عمـدتا در صـنايع نـساجي، ابريـشم مصنوعي و چرم سازي بكار مي رود .اين ماده از نظر توليد وصادرات هـم موقعيـت خـوبي دارد كـه بـه انـواع مختلف زير تقسيم مي شود :
1 سولفيد سديم متبلور: سولفيد سديمي است كه هر مولكول آن داراي 7 تا 9 مولكول آب تبلور ميباشد و خلوص آن حدود 29 تا 30 درصد جرمي است .
2 سولفيد سديم پرك: سولفيد سديمي است كه در انتهاي فرآيند توليد به وسيله برش و ساير عمليات به شكل تكههاي پولكي شكل بدست ميآيد و خلوص آن حدود 60 درصد ميباشد .
3 سولفيد سديم شكسته: سولفيد سديمي است به شكل كلوخه كه از شكستن قطعات بزرگ آن پس از خشك شدن بدست ميآيد و خلوص آن حدود 55 تا 60 درصد ميباشد

توضيح موارد مصرف و كاربرد

موارد اصلي كاربرد سولفيد سديم عبارتست از :
1 در رنگرزي منسوجات،چرم،ابريشم مصنوعي و ساير صنايع شيميائي مصرف مي شود .
2 در صنايع چرم سازي كاربرد دارد .
3 در صنايع كاغذ سازي كاربرد دارد
4 در ساخت رنگهاي نساجي گوگردي استفاده ميشود .
5 بعنوان عامل احيا كننده ضعيف
6 بعنوان انگل كش
7 در تهيه تركيبات آلي

بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول

در هريك از كاربردهاي بالا مي شود جايگزيني قائل شد كه البته بازهم به ديگر تركيبات گوگردي مي رسيم در انگل كشي سولفات مس را مي توان جايگزين كرد و در چرم سازي سولفات سديم،در ساخت رنگهاي نساجي از از سولفات مس بهره برد .

اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز

با توجه به كاربردهاي مختلف اين ماده در صنعت مي توان گفت در صنايع كاغذسازي شيميائي اين ماده كاربرد بسيار زيادي دارد.كه جهت توليد كاغذهاي تحرير و روزنامه استفاده ميگردد و در صنعت كشاورزي هم نقش بسيار مهمي دارد لذا مي توان گفت كه يكي از پركاربردترين مواد شيميائي مي باشد

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید سولفيد سديم

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک سولفید سدیم 1421412310

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید سولفيد سديم

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی سولفید سدیم 28331100 میباشد.

بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها

اصولاً سولفيد سديم را به سه روش زير ميتوان تهيه كرد :
1 واكنش سولفيد هيدروژن و سودسوز آور
2 احياء سولفات سديم با ذغال يا گاز
3 الكتروليز نمك طعام، تركيب ملغمه سديم با گوگرد
با توجه به دسترسي به مواد اوليه، نوع فرآيند، كيفيت محصول توليد، راندمان واكنش و بالاخره جنبه اقتصادي فرآ ني د، انتخاب كننده روش توليد ميباشد .

توليد به روش احيا سولفات سديم با زغال سنگ

مواد اوليه اصلي جهت ساخت سولفيد سديم عبارتنند از :
1 سولفات سديم
2 زغال سنگ
همه اين مواد اوليه بطور طبيعي در ايران يافت مي شود .
روش ساخت : سولفات سديم(كيك نمك)و زغال سنگ را به نسبت 2 به 1 باهم مخلوط مي كنند.حدود 5 درصد كربنات سديم به ان اضافه مي كنند.اين ماده هم به عنوان سرعت جريان و هم به عنوان يك عامل خنثي كننده براي هرگونه اسيد آزاد عمل مي كند.مخلوط را در داخل يك كوره انعكاسي(شعله )اي furnace Reverberatory در درجه حرارت 1000 درجه سانتي گراد قرار ميدهند.عمل احيا 2 الي 5,2 ساعت به طول مي كشد .
محصول بدست آمده از كوره به عنوان خاكستر سياه ash black معروف استكه آن را سرد و خرد كرده توسط آب گرم چندين مرتبه شستشو مي دهند و درجه حرارت 50 درجه سانتيگراد سولفيد سديم را استخراج مي كنند . انواع مختلف سولفيد سديم به رنگ هاي قهوه اي مايل به زرد به اين طريق بدست مي آيد ولي بلورهاي سفيد سولفيد سديم را مي توان بوسيله افزايش 0/5 درصد سيانور سديم به مايع، قبل از بلورسازي بدست آورد

توليد سولفيد سديم توسط سود و سولفيد هيدروژن :

سود سرمايه 40 %در تانكهاي ذخيره به سود 38 % تبديل شده و به داخل برج تزريق ميگرددو با گاز سولفيد هيدروژن وارد واكنش شده و در نتيجه سولفيدات سديم محلول توليد ميگردد. فعل و انفعال انجام شده در اين مرحله عبارت است از: H2O+NaHSNaOH+H2S
اين واكنش در دماي 50 درجه سانتيگراد و فشار 3 اتمسفر انجام ميگيرد ديب. ن ترتيب سولفيد هيدروژن سديم بدست آمده پس از تكميل عمل جذب توسط پمپ وارد مرحله بعدي پروسس ميگردد. لازم به تذكر است درصورت نياز ميتوان محصول را به دو قسمت تقسيم نمود و قسمتي بصورت سولفيد هيدروژن سديم 40 %بفروش رساند كه در اين صورت قسمت اول وارد يك تانك شده و به عنوان اولين محصول ذخيره ميگردد. كه در صورت لزوم قابل تغليظ و پرك شدن نيز ميباشد .
در اين طرح به علت بازار مصرف مناسب سولفيد سديم، تمامي محصولات بصورت سولفيد سديم 60 %پرك توليد ميگردد. بنابراين سولفيد هيدروژن سديم كه وارد راكتور شده است با سود 38 %مجدداً واكنش داده و منجر به توليد محلول Na2S ميگردد .
سولفيد سديم حاصل در اين مرحله وارد تبخير كننده شده و توسط جدا كننده بخارات آن خارج ميشود. ماده حاصل در اين مرحله پس از عبور از پمپ به بسترشناوري وارد ميگردد كه در آن بستر شناور، سيلندري محتوي آب سرد قرار دارد. لايهاي از مايع سولفيد سديم كه در داخل بستر شناور وجود دارد به سيلندر چسبيده و اين لايه بر اثر برودت آب داخل سيلندر به صورت كريستال شده توسط كاردكي از سيلندر جدا ميگردد و سپس وارد دستگاه پرك ساز ميشود. و به صورت پرك در ميآيد. پرك حاصل وارد قسمت بسته بندي شده و در بستههاي 25 تا 50 كيلوگرمي بسته بندي شده و به انبار محصول فرستاده مي شود

شرايط واردات

براساس اطلاعات مندرج در كتب مقررات و شرايط صادرات وزارت بازرگاني به واسطه نياز شديد داخلي به ورود اين ماده اوليه سود بازرگاني و حقوق گمركي متعلق به آن15 مي باشد. كه مجموع سود بازرگاني و حقوق گمركي مي باشد.

وضعیت عرضه و تقاضا

با نگرشي اجمالي به آمار واردات اين محصول در سال هاي اخير و مقايسه حجم پايين واردات آن با حجم بالاي واردات ساير محصولات شيميايي به داخل كشور و نيز حجم بالاي صادرات آن درمييابيم وضعيت توليد سولفيد سديم در داخل كشور مطلوب است . علاوه بر آن با تكميل واحدهاي نيمه تمام توليد سولفيد سديم، ميزان توليد اين ماده در داخل كشور افزايش خواهد يافت . اين ماده را جز محصولات شيميايي غير نفتي است كه ميزان صادرات آن از ميزان واردات بيشتر است

وضعیت واحد های فعال تولید سولفيد سديم

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید سولفيد سديم در کشور به تفکیک استان آمده است .

وضعیت واردات و صادرات سولفيد سديم

نمودار واردات و صادرات سولفيد سديم در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

 

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید سولفيد سديم

ظرفیت تولید سالیانه : 35000 تن
نرخ برابری دلار : 17000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2700 مترمربع
زیربنای کل : 750 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 25 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 3 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 1.64 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : 50 درصد

 

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.