طرح تولید افزدونی های بتن 1 (1)

طرح تولید افزدونی های بتن

مادهای غیر از آب، سیمان و مصالح مورد استفاده در بتون، که درست قبل از اختلاط یا در هنگام اختلاط به بتون افزوده میشود، افزودنیهای بتون نامیده میشود. این مواد خواص بتون را بهبود می بخشند. دسته بندی های متفاوتی از افزودنی های بتون ارائه شده است. اما افزودنیها را میتوان به دو دسته عمده طبقهبندی کرد که عبارتند از: افزودنیهای معدنی و افزودنیهای شیمیایی افزودنی های معدنی مواد کاملا ریز و پودری هستند که در مقادیر زیاد، بین ۲۰ تا ۱۰۰ در صد وزن سیمان، به مخلوط بتون افزوده میشوند. این مواد شبه سیمانی بیشتر برای کاهش هزینه، افزایش استحکام، کاهش نفوذ پذیری در مقابل آب و تاثیر بر سایر خواص بتون نهایی و سخت شده، به کار می روند. در تعریف استاندارد بریتانیا آمده است: افزودنی های بتون موادی هستند که در هنگام آماده سازی بتون به آن افزوده میشوند و مقدار آنها کمتر از ۵ درصد مقدار سیمان است. این مواد خواص بتون سیال یا سفت شده را تحت تاثیر قرار می دهد.

کاهش دهنده آب/ پلاستی سایزر (نرم کننده)

موادی هستند که بدون تاثیر بر غلظت بتون، اجازه میدهند که میزان آب کمتری در بتون به کار رود و یا بدون افزایش میزان آب، روانی و سیالیت بتون را افزایش میدهند.

– کاهش دهنده قوی آب / سوپر پلاستی سایز

موادی هستند که بدون تاثیر بر غلظت بتون اجازه میدهند میزان آب بتون به مقدار زیادی کم شود و یا بدون افزایش میزان آب، روانی و سیالیت فوقالعادهای به بتون میدهد.

– نگهدارنده آب

موادی هستند که با کاهش میزان نشت از داخل بتون، باعث نگهداری آب میشوند.

طرح تولید افزدونی های بتن 1 (2)

– حباب سازها

موادی هستند که اجازه میدهند مقدار معینی حبابهای کوچک و یکنواخت هوا در بتون ایجاد شوند و پس از سخت شدن نیز باقی بمانند.

– تسریع کننده گیرش

موادی هستند که زمان انتقال از فاز خمیری به فاز صلب را کاهش میدهند. این مواد سرعت اولیه واکنش میان سیمان و آب را افزایش میدهند. در نتیجه سرعت گیرش اولیه و یا سفت شدن نهایی افزایش می یابد. این کاهش زمان برای حفاظت بتون اولیه در مقابل یخ زدگی مهم است. همچنین قالبهای به کار رفته زودتر آزاد میشوند و سطح بتونریزی شده در زمان کمتری قابل استفاده میگردد.

– تسریع کننده زمان سخت شدن

موادی هستند که زمان سخت شدن نهایی را کاهش میدهند. این کاهش میتواند با یا بدون تاثیر بر زمان گیرش باشد.

– افزایش دهنده زمان گیرش

موادی هستند که زمان انتقال از فاز خمیری به فاز سخت اولیه را افزایش میدهند. این مواد در دمای بالای ۲۰ درجه سانتیگراد، برای افزایش زمانی که بتون قابلیت شکل پذیری دارد یا هنگامی که نیاز به بتون ریزی مقادیر زیادی بتون طی چند ساعت متمادی باشد و سایر موارد استفاده میشوند.

طرح تولید افزدونی های بتن 1 (3)

– مواد عایق کننده بتن

موادی هستند که جذب مویینه آب توسط بتون را کاهش میدهند.

– مواد چند منظوره

موادی هستند که ترکیبی از عملکردهای بالا را دارا هستند.

افزودنی های خاص

هر چند که در این استاندارد این دسته ذکر نشدهاند، اما برای تکمیل دستهبندی نیاز به ذکر آنها می باشد. این دسته از افزودنیها شامل جلوگیری کننده های خوردگی، کمک کننده های پمپاژ بتون، اصلاح کننده های رئولوژی، اصلاح کننده های انقباض و سایر افزودنی هایی است که برای مقاصد خاص و یا در بتون های ویژه به کار میروند.

قیمت تولید داخلی و جهانی طرح تولید افزدونی های بتن

طبق استعلام انجام شده از شرکت های داخلی عرضه کننده مواد شیمیایی، قیمت پودر زودگیر بتون در حدود ۸۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم و ضدیخ مایع برای بتون در حدود۴۰۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم است.

طرح تولید افزدونی های بتن 1 (4)

کاربرد طرح تولید افزدونی های بتن

عمده تاثیرات افزودنیها عبارتند از بهبود مقاومت در برابر یخزدگی، کنترل بر زمان گیرش و سخت شدن بتون، بهبود در کارپذیری و افزایش استحکام بتون. در بتونهای ویژه ممکن است از افزودنی های دیگری نیز استفاده شود. استفاده از رنگدانهها برای بتونهای رنگی، لاتکسهای پلیمری و تولیدکننده های گاز از جمله این موارد است.کاهش هزینه در ساخت وسازهای بتونی و ایجاد برخی خواص معین در بتون که از روشهای دیگر ممکن نباشد، از جمله دلایل استفاده از افزودنی ها می باشد. از جمله خواص معین مورد نظر میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
– حفاظت در مقابل دوره های یخ زدن، گرم شدن و افزایشطول عمر بتون کاهش نسبت آب در مخلوط بتون
– کاهش خوردگی
– کنترل بر زمان گیرش

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۳/۵ - (۲ امتیاز)