طرح تولید مخزن CNG موتور سيكلت (1)

طرح تولید مخزن CNG موتور سیکلت

گاز طبیعی به صورت گاز و یا مایعات حاوی گاز از چاه استخراج میشود . گاز طبیعی بطور عمده از تشکیل شده و دارای مقادیری اتان ، پروپان ، بوتان و پنتان است . متان بی رنگ و ( CH متان ( ۴ بی بو است و با شعله ای روشن میسوزد .

وزن مخصوص
نسبت وزن ، حجم معینی از بخار به وزن همان حجم هوا را وزن مخصوص گاز نامیده که این میزان ۰ میباشد. / برابر با ۶۵ CNG جهت

نقطه جوش
نقطه جوش گاز دمایی است که در فشار ۱ اتمسفر ، گاز از حالت مایع به حالت گاز در می اید. برابر با ۱۶۰ – درجه سانتیگراد بوده و جهت سوخت بنزین ۳۵ تا ۲۳۲ CNG مقدار این دما جهت درجه سانتیگراد میباشد.

نقطه ذوب
CNG نقطه ذوب دمایی است که در ان ماده از حالت جامد به حالت مایع تبدیل میشود که برای این دما برابر با ۱۸۲ – درجه سانتیگراد میباشد.

ارزش حرارتی
ارزش حرارتی بنا به تعریف مقدار گرمایی است که در هنگام احتراق کامل یک واحد جرم از هر نوع بوده که این Kcal/Kg برابر با ۱۱۹۵۴ CNG سوخت آزاد میگردد.ارزش حرارتی سوخت میباشد. Kcal/Kg تا ۱۱۲۰۰ Kcal/Kg میزان جهت بنزین بین ۱۰۵۰۰

حد احتراق
میزان نسبت سوخت به هوا جهت احتراق مناسب یک سوخت در فشار ۱ اتمسفر بوده و دارای محدوده خاصی می باشد. این محدوده جهت بوتان ۱/۸ الی ۸/۴۵ بوده و جهت سوخت بنزین بین ۱/۵ تا ۴/۷ میباشد. باید توجه داشت که احتراق متناوب زمانی صورت میگیرد که حد احتراق در یک محدوده خاصی قرار داشته باشد. به عبارت دیگر اگر درصد حجمی بوتان کمتر از ۱/۸ درصد یا بیشتر از ۸/۴۵ درصد باشد احتراق صورت نمی گیرد.

سرعت اشتعال
بنا به تعریف سرعت اشتعال به سرعت انتشار شعله احتراق درون یک گاز قابل انفجار گفته میشود. سرعت اشتعال به عواملی نظیر نوع مواد ترکیبی ، فشار و دمای گاز بستگی داشته و عموما این سرعت با افزایش فشار و دما افزایش می یابد. سرعت اشتعال سوخت CNG برابر با ۰/۶۷ متر بر ثانیه میباشد. و جهت بنزین برابر با ۰/۸۳ متر بر ثانیه می باشد که به واسطه سرعتت اشتعال بیشتر بنزین نسبت به CNG زمان جرقه در احتراق CNG باید نسبت به سوخت بنزین کمی سریعتر باشد.

نقطه جرقه
هنگامی که یک سوخت به تدریج تا نقطه شعله وری گرم شود ، احتراق بدون منبع جرقه میتواند انجام شود. بنا به تعریف نقطه احتراق به پایینترین دمایی گفته میشود که در ان عمل احتراق به خودی خود انجام میشود. نقطه احتراق بنزین ۳۶۰-۳۸۰ درجه سانتیگراد و نقطه احتراق CNG برابر با ۶۸۰ درجه سانتیگراد بوده که به همین دلیل CNG نسبت به بنزین از ایمنی بالاتری برخوردار است.

طرح تولید مخزن CNG موتور سیکلت (2)

ویژگیهای فیزیکی گاز طبیعی فشرده

گاز طبیعی فشرده CNG مخفف ( Gas Compressed Natural ) ترکیبی از بیش از ۹۰ درصد متان و باقی اتان و سایر هیدروکربورها بوده و دارای واکنش شیمیایی به صورت زیر میباشد: CO2 + 2 H2O <--------- CH4 + 2O2 گاز طبیعی فشرده ( CNG یا Compressed Natural Gas ) یکی از سوخت های جایگزین بنزین و نفت گاز است که بطور عمده از متان (CH 4) تشکیل شده است به دلیل صرفه جوئی اقتصادی، فراوانی داخلی ، برخورداری از شبکه لوله کشی گاز در اکثر نقاط کشور ، تولید آلایندها و گاز گلخانه ای کمتر نسبت به سایر سوخت ها ، در کشور ما CNG نسبت به سایر سوخت های جایگزین از قبیل ، LPG اتانول و متانول و بیو دیزل و هیدروژن و ... ارجعیت داشته و CNG را یکی از مناسب ترین و در دسترس ترین جانشین های بنزین بشمار آورده است به نحوی که در صورت گسترش مصرف گاز طبیعی بعنوان سوخت خودرو، کشور از واردات بنزین بی نیاز می گردد

CNG انواع مخازن

به چهار دسته کلی تقسیم می شوند: CNG مخازن
CNG-I -1 مخازن
CNG-II -2 مخازن
CNG-III -3 مخازن
۴- CNG-IV مخازن

تاریخچه استفاده از سوخت گاز طبیعی در جهان

تاریخچه استفاده از گاز طبیعی شاید از آغاز مطابق با ارائه نظریه دکتر ان .ا – اتو در رابطه با سیکل ترمو دینامیکی موتورهای احتراق داخلی جرقه ای بوده که وی نظریه مربوط به تئوری کارکرد این موتورها در سال ۱۸۷۶ ارائه نمود و ۲ سال بعد اولین موتور ساخته شده خود را در سال ۱۸۷۸ در نمایشگاه بین المللی پاریس به جهانیان معرفی نمود. با توسعه تکنولوژی بشر و فراهم نمودن سوخت های مایع به واسطه سهولت ذخیره سازی انها استفاده از گاز طبیعی فشرده به بوته فراموشی کشیده شد تا اینکه در طی بحبوحه جنگ دوم جهانی بواسطه کمبود منابع نفتی جهت به حرکت در اوردن ماشین های جنگی المان سوخت گاز طبیعی مجددا مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از این گاز به واسطه فراوانی و ارزانی سوخت های مایع مجددا تا دو دهه به تعویق افتاد ، تا اینکه به واسطه بحران نفتی ۱۹۷۴ دنیا استفاده از این سوخت جایگزین بواسطه مسائل اقتصادی ، زیست محیطی و فنی و موتوری مورد توجه قرار گرفت و امروزه به صورت گسترده به عنوان سوخت خودروها کاربرد پیدا کرده است.

تاریخچه استفاده از سوخت گاز طبیعی فشرده در ایران

تاریخچه استفاده از سوخت گاز طبیعی فشرده در ایران به سال ۱۳۵۶ بر میگردد که در آن سال ۱۰۰۰ دستگاه تاکسی پیکان در شهر شیراز به این نوع سوخت مجهز شده و دو جایگاه سوختگیری نیز ساخته شدند. یک سال بعد در شهر مشهد ۶۰۰ دستگاه تاکسی به این نوع سیستم سوخت مجهز شده و یک جایگاه سوختگیری نیز افتتاح گردید. پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۷۰ شرکت واحد موتور وابسته به شرکت اتوبوسرانی تهران تعدادی از اتوبوس های خود را به این نوع سوخت مجهز شود و سپس در سال ۱۳۷۸ همزمان با تغییر الگوی سوخت کشور توسط دولت در جهت استفاده از گاز طبیعی فشرده به عنوان مناسبترین سوخت جایگزین بنزین ، استفاده از این سوخت مورد توجه قرار گرفت و قراردادهای متعددی در زمینه تبدیل سوخت خودروهای کشور و احداث جایگاه های سوخت رسانی انجام گرفت.

طرح تولید مخزن CNG موتور سیکلت (3)

پیشینه تولید موتورسیکلت

موتورسیکلت سازی کشور از سال ۴۲ وارد عرصه تولید شد. نخستین کار خود را با مونتاژ آغاز کرد. امروز ۱۵۶ شرکت فعال هنوز هم مونتاژ کارند. آخرین آمار تولید موتورسیکلت حاکی است که ۷۰۹ هزار دستگاه در سال موتورسیکلت مونتاژ می شود. آنها ۱۰ محصول در سه گروه شهری، بین شهری و دو منظوره تولید می کنند. درصد کمی از محصولات آنها استانداردهای زیست محیطی را رعایت می کنن . د تمام موتورسیکلت های وارداتی از چین وارد می شود. تولیدات این کشور از نظر استانداردهای جهانی تنها ۴۰ درصد از این استانداردها را رعایت می کند .استاندارد روز یورو ۲۰۰۳ میزان آلایندگی موتورسیکلت ها را ۲میلی گرم در هر لیتر سوخت مصرف اعلام کرده در حالی که این میزان در موتورهای تولید چین ۱۷ میلی گرم در هر لیتر اعلام شده است.

بازار موتورسیکلت در ایران وجهان

آخرین آمار منتشر شده تنها اندکى بیش از یک و نیم درصد کل بازار جهانى موتورسیکلت را متعلق به ایران مى داند. بر این اساس سالانه ۲۲ تا ۲۵ میلیون دستگاه موتورسیکلت در جهان تولید مى شود که سهم ایران در این بین معادل ۶۰۰ هزار دستگاه در سال است. آمار موجود حاکى است: ظرفیت نصب شده براى تولید موتورسیکلت در جهان معادل ۳۰ میلیون دستگاه در سال است که به این ترتیب مانند صنعت خودرو حدود ۳۰ درصد ظرفیت اضافه نسبت به تقاضا در کل دنیا وجود دارد.بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد بزرگ ترین بازار تولید و مصرف موتورسیکلت در اختیار کشورهاى پرجمعیت جنوب و شرق آسیا است. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد موتورسیکلت هاى دنیا در این منطقه تولید مى شود و به فروش مى رسد.چین با مصرف سالانه ۱۲ میلیون دستگاه موتورسیکلت در سال نیمى از بازار مصرف این محصول را در دنیا ۸ میلیون دستگاه از این لحاظ در رتبه دوم جهانى / در اختیار دارد. ضمن آنکه بازار هند با مصرف ۳ قرار گرفته است.مردم اندونزى و تایلند نیز هرکدام سالانه دو میلیون دستگاه موتورسیکلت ۳ میلیون / خریدارى مى کنند. در ژاپن مهد تکنولوژى موتورسیکلت هاى چهار زمانه سالانه ۱ دستگاه از این وسیله نقلیه به فروش مى رسد. بازار مالزى نیز با ظرفیت عرضه ۸۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سال به عنوان یکى از بزرگ ترین بازارهاى مصرف این محصول جایگاهى خاص براى خود دارد. از نظر تولید، چین به تنهایى براى تولید ۱۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت در سال ظرفیت ایجاد کرده است یعنى این کشور همان طور که ۵۰ درصد بازار مصرف دنیا را در اختیار دارد، حدود ۷۰ درصد ظرفیت تولید جهانى را نیز در اختیار گرفته است.اگر مبناى تقسیم بندى را شرکت هاى سازنده قرار دهیم، به نتایج دیگرى مى رسیم. بزرگ ترین شرکت تولیدکننده موتورسیکلت در دنیا است، هوندا ابداع کننده تکنولوژى هاى روز در « هوندا » به لحاظ میزان تولید، کیفیت و مارک صنعت موتورسیکلت سازى است. این شرکت سالانه ۶ میلیون دستگاه موتورسیکلت مى سازد که ۲۰ درصد از این میزان در ژاپن و بقیه در سایر کشورهاى جهان تولید مى شود و پس از هوندا، یاماها قرار مى گیرد. یاماها سالانه سه میلیون دستگاه تولید دارد که حدوداً ۹۰۰ هزار دستگاه از آن را در خود ژاپن و بقیه را در کشورهایى مانند هند تولید مى کند. پس از این دو، شرکت هاى سوزوکى و کاوازاکى قرار دارند. در ۵ میلیون / واقع صنعت موتورسیکلت سازى در اختیار ژاپنى ها است.در سال ۲۰۰۱ معادل ۲ موتورسیکلت در ژاپن تولید و فروخته شده است که ۳۷ درصد از سهم بازار ژاپن دراختیار هوندا، ۵ درصد به کاوازاکى تعلق گرفته / ۵ درصد در اختیار سوزوکى و ۱۰ / ۳۴ درصد متعلق به یاماها و ۱۸ است. بسیارى از موتورسیکلت سازان ژاپنى در سال هاى اخیر در دو کشور تایوان و چین سرمایه گذارى کرده اند. فرآیند تولید موتورسیکلت در تایوان عموماً مطابق شیوه شرکت هاى ژاپنى است، با این تفاوت که سازندگان تایوانى با توجه به هزینه هاى تولید کمتر، نسبت به همتایان ژاپنى خود موتورسیکلت هاى با قیمت تمام شده پایین تر به بازار عرضه مى کنند.بازار تولید موتورسیکلت هاى کم کیفیت در اختیار چینى ها است هرچند در بین تولیدات چینى نیز مى توان برخى موتورسیکلت هاى با کیفیت را یافت.از نظر طیف قیمتى- که بازتاب کیفیت است- ابتدا تولیدکنندگان ژاپنى در مرحله بعد تایوانى ها و در آخر چینى ها قرار دارند. به دلیل همین تصویر جهانى در بازار ایران هم وجود دارد.در حال حاضر حدود ۵۰ درصد بازار ایران در اختیار چینى است، ۲۵ درصد تایوانى و ۲۰ درصد از کل این بازار در اختیار « انجین » موتورسیکلت هاى با موتورسیکلت هاى ژاپنى است.حجم بازار جهانى حدود ۱۴ میلیارد دلار است و ارزش کل بازار ایران حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است. سالانه حدود ۶۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در واحدهاى داخلى تولید یا به عبارت درست تر مى شود.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید مخزن CNG موتور سیکلت

۱. گاز طبیعی فشرده : ۲۳۲۰۴۱۲۳۰۷

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)