طرح تولید سیم وکابل آلومینیمی با مغزی فولادی

امروزه صنعت برق یکی از حیاتی ترین صنایع یک کشور به حساب می آید . در این میان شبکه های توزیع انرژی الکتریکی ، محل تلاقی مشترکین صنعت برق می باشد . چون بیشترین سرمایه گذاری در زمینه برق به خطوط انتقال و توزیع مرتبط می شود . پس باید یادگیری صحیح ، به کار بردن استانداردها ، نوآوری و انتقال دانش فنی برای کار آموزان برق شدیداً احساس می شود.
اصطلاح کابل به یک یا چند رشته هادی عایق شده که دارای یک یا چند روکش مشترک باشند اطلاق می شود.
پوشش عایق عهده دار ایجاد ایزولاسیون الکتریکی می باشد درحالیکه روکش ها باید مواردی همچون استقامت مکانیکی ،حرارتی و شیمیایی را با توجه به محل کاربرد کابل ایجادنمایند .اکثر تحقیقات در زمینۀ عایق و روکش کابل جنبه شیمیایی و متالوژی دارد .
تعیین کابلهای استاندارد با هادی آلومینیومی قابل جایگزینی با کابلهای رایج با هادی مسی با توجه به عواملی مانند میزان هدایت الکتریکی، قیمت،فراوانی در طبیعت و امکان انجام عملیات تغلیظ، دو فلز مس و آلومینیوم بعنوان عمده ترین هادیها در ساخت کابل های قدرت مورد مصرف قرار میگیرند .هدایت الکتریکی مس آنیل شده در استاندارد(International Anealed Copper Standard) معادل 100 انتخاب گردیده و هدایت الکتریکی بقیۀ فلزات نسبت به درصدی از این مقیاس سنجیده می شوند .هدایت الکتریکی 233 مشخص ASTM آلومینیوم 1350 که در صنعت سیم و کابل بکار می رود طبق استاندارد 233ASTM مشخص گردیده و در حدود 61% ACS می باشد. حداقل خلوص آلومینیوم مورد استفاده در کابل ها در این استاندارد 99/5 % تعیین گردیده است.

مشخصات سرمایه گذاری طرح تولید سیم وکابل آلومینیمی با مغزی فولادی:

ظرفیت تولید سالیانه: 200 تن
مساحت مورد نیاز: 4000 مترمربع
زیبرنای ساختمان ها: 1800 مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت: 8550 میلیون ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: 1790 میلیون ریال
میزان سرمایه گذاری کل: 10340 میلیون ریال
ارزش ماشین آلات و تجهیزات داخلی: 4307 میلیون ریال
خالص ارزش فعلی: 4013 میلیون ریال
نرخ بازگشت داخلی: 22 درصد
دوره بازگشت سرمایه طرح: 3 سال