طرح احداث پالایشگاه نفت

همانطوریکه عنوان شد محصولات پالایشگاه ، جزء فرآورده های نفتی می باشند که مطابق طبقه بندی ، اکثراً در رده فرآورده سوختی ، قرار گرفته و کاربرد دارند. مهمترین محصولات طرح عبارتند از بنزین ، گازوئیل ، سوخت جت و نفت کوره می باشند
که تماماً بعنوان سوخت در صنایع مختلف ، حمل و نقل و تولید انرژی ، کاربرد دارند.
انواع حلال های نفتی نیز بعنوان رقیق کننده در لاك الکل ها ، رنگها ، جلا دهنده ها و مرکب چاپ و بعنوان یکی از مواد متشکله تایر ، حلال لاستیک و رزین ، چسب ها و چسب های نواری و همچنین به عنوان حلال در صنایع شیمیائی ، آرایشی و غذائی کاربرد دارند. قیر هم برای آسفالت و صنایع ایزوگام و عایق ها استفاده می گردد.
وضعیت بازار احداث پالایشگاه نفت: با توجه به جدید بودن محصول ، واحد تولید کننده مشابه در کشور وجود ندارد و آمار وارداتی هم به ثبت نرسیده است. اما تولید این محصول با هدف جایگزینی با فیلم های بسته بندی مواد غذایی معمولی در داخل کشور همراه بازار صادرات مناسب در کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی و آسیایی ، چشم انداز خوبی را برای این صنعت نمایان می سازد.

معرفی مهمترین مواد اولیه مصرفی در پالایشگاه نفت:

مهمترین مواد اولیه مورد نیاز پالایشگاه ، نفت خام است. بر اساس نفت خام تخصیصی 05 % از چاه نفت خام ماله کوه و 05 %از نفت خام منطقه سرکان پلدختر ، کل مواد اولیه مورد نیاز پالایشگاه از منطقه پلدختر تهیه و تأمین خواهد شد.
همچنین در صورت کم بودن میزان تولید نفت خام این دو میدان ، می توان از خط انتقال نفت خام پلدختر ، مابقی مواد اولیه مورد نیاز را تأمین نمود.

خلاصه بررسي فنی، مالی و بازار طرح احداث پالایشگاه نفت

پیش بیني ظرفیت و تركیب تولید : بنزین موتور 419423 تن
سوخت جت (نفت سفید) :310822 تن
نفت گاز: 264538 تن
نفت کوره: 71157 تن
قیر: 178200 تن
گاز مایع (LPG) : 16998 تن
مساحت زمین: 500000 متر مربع
مساحت زیر بنا: 280000 متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انساني: 461 نفر
قیمت ماشین الات و تجهیزات : 22.035.000 میلیون ریال
هزینه زمین: 50000 میلیون ریال
هزینه ساختمان: 400000 میلیون ریال
هزینه محوطه سازی: 85000 میلیون ریال
هزینه تاسیسات: 360000 میلیون ریال
سایر هزینه های ثابت طرح: 1.750.000 میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاري ثابت : 24.680.000 میلیون ريال