عنوان کتاب: ابتکارات صرفه جویانه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده: ناوی رادجو / جیدیپ پرایهو
مترجم: مریم عربی/ نسیم بنایی

[دریافت فایل الکترونیکی]

۱/۵ - (۱ امتیاز)