عنوان پروژه: احداث اقامتگاه بوم گردی
کارفرما: خانم عصمت عابدینی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان سرایان
مساحت زمین: ۹,۶۹۶ مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۵۲,۷۰۴,۸۷۷ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴,۱۵۶,۹۶۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)