احداث انبار صادراتی کالا و ترانزیت

عنوان پروژه :
 احداث انبار صادراتی کالا و ترانزیت
کارفرما :
 شرکت وفا گستر خاتم
محل اجرا:
منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد
محصولات تولیدی:
  انبار مکانیزه
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰۰۰۰ عدد در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۵۰۲۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۵۰۰۰  متر
میزان اشتغال :  ۸  نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پاییز ۱۳۹۳

۱/۵ - (۱ امتیاز)