عنوان پروژه: احداث ایستگاه شارژ خودروی برقی و خدمات رفاهی بین راهی
کارفرما: صنایع اتومبیل سازی فردا
مکان اجرای طرح: استان سمنان – شهرستان سمنان – بخش مرکزی-دهستان حومه آبادی-محله شهرک صنعتی شرق-خیابان فرعی ۵۹
مساحت مکان پروژه: ۱۶,۰۰۰متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۷۸۰,۵۵۵,۵۹۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۳,۷۸۱,۵۳۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)