عنوان پروژه: احداث بازیافت محصولات پلیمری
کارفرما: شرکت عصر انرژی پاک ( سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان تهران
مساحت مکان پروژه: ۱,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۵۶,۷۵۶,۷۵۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۴,۵۵۶,۸۰۰ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)