احداث باسکول 60 تنی

پروژه : احداث باسکول ۶۰ تنی
کارفرما : شرکت حمل و نقل سالار بیدخون
محل اجرا: منطقه ویژه اقتصادی پارس
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۴۰۴۰۰ دستگاه
سرمایه گذاری ثابت: ۲۸۶۰ میلیون ریال
تاریخ انجام: شهریور ۹۴

۴.۳/۵ - (۶ امتیاز)