عنوان پروژه: احداث باشگاه تیراندازی
کارفرما: آقای ایوب ظهراب زاده
مکان اجرای طرح: استان خوزستان- شهرستان گتوند
مساحت مکان پروژه: ۷۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱,۴۶۴,۳۱۲,۱۹۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۹۲۱,۴۲۳,۲۴۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)