عنوان پروژه: احداث باشگاه پینت بال
کارفرما: آقای محمد قربانعلیزاده
مکان اجرای طرح: استان آذربایجان غربی – شهرستان خوی – پارک کوهستانی
مساحت مکان پروژه: ۳,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۸,۶۱۳,۶۹۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۵۲۶,۶۹۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)