عنوان پروژه: احداث باغ گل محمدی به صورت دیم
کارفرما: آقای سید مجید ساجدی نژاد
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – اراضی روستای سیوجان
مساحت زمین: ۴,۳۸۱ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۱۹,۶۸۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۶۲,۴۹۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)