عنوان پروژه: احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری
کارفرما: آقای شهرکی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند
مساحت مکان پروژه: ۱۵.۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۴۱,۹۰۲,۰۴۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲,۴۰۸,۴۳۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)