عنوان پروژه: احداث دهکده گردشگری و اقامتی بادامشک
کارفرما: سرزمین گردشگری بادامشک
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان بیرجند – اراضی روستای چهارده
مساحت زمین: ۹,۶۶۵.۱ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۲۶۲,۶۵۹,۸۳۸ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳,۳۶۰,۴۹۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۳۹۷
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)