عنوان پروژه : طرح احداث رستوران قصر ضیافت
کارفرما : هادی براجعه
مکان اجرای طرح : استان خوزستان – شهرستان اهواز- کوی باهنر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : ۲۰،۷۵۰،۱۸۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان ۹۷
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

امتیاز