عنوان پروژه: احداث مجتمع اقامتی تفریحی ساحلی و دریایی
کارفرما: آقایان حامد جوهر و سراجعلی تخت دار
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان – شهرستان دشتیاری
مساحت مکان پروژه: ۲۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۹۹۱,۷۵۲,۴۱۱ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۶,۳۱۲,۶۲۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)