عنوان پروژه: احداث مجتمع تجاری، توریستی و تفریحی
کارفرما:خانم ساناز مومنی
مکان اجرای طرح: استان بوشهر – بندر دیر
مساحت زمین: ۲,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱,۱۸۶,۷۷۰,۴۶۹ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۹,۳۷۱,۳۷۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: تابستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)