عنوان پروژه: احداث مجتمع تفریحی، گردشگری و اقامتی
کارفرما: شرکت ایران نجات قشم
مکان اجرای طرح: استان هرمزگان – جزیره قشم – جاده درگهان قبل از پمپ بنزین – ساحل حوضچه هامون
مساحت مکان پروژه: ۳۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳,۶۵۱,۶۷۶,۴۱۱ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴۴,۷۵۲,۳۸۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

امتیاز