احداث مجتمع توریستی گردشگری تکثیر و پرورش دراسارت پستانداران وحشی

عنوان پروژه : احداث مجتمع توریستی گردشگری تکثیر و پرورش دراسارت پستانداران وحشی (پرورش آهو)
کارفرما : حمید نجاتی
محل اجرا: استان هرمزگان
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۳۱۳ راس در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۳۲۹۱۵ میلیون ریال
تاریخ انجام: فروردین ۹۴

امتیاز