عنوان پروژه: مجتمع خدمات تفریحی و رستوران دریایی
کارفرما: گروه توسعه سرمایه گذاری آمارانت
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان – منطقه آزاد چابهار
مساحت زمین: ۱۵,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱,۸۳۱,۱۸۵,۹۸۲ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۴۵,۳۱۹,۳۹۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۲ امتیاز)