عنوان پروژه: احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی
کارفرما: آقای بهروز نخعی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی- شهرستان سربیشه- کیلومتر ۱۵ جاده سربیشه- درح
مساحت زمین: ۵۰.۰۰۰ مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۲۲,۸۳۸,۶۸۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۵,۴۷۶,۹۵۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)