عنوان پروژه: احداث مجتمع صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
کارفرما:آقای محسن رحمانی
مکان اجرای طرح: استان تهران – شهرستان ری – منطقه دوتویه کهریزک
مساحت مکان پروژه: ۲۰۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۰,۳۴۵,۲۱۰,۱۶۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۰۰۴,۰۳۰,۶۱۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)