عنوان پروژه: مجتمع صنایع دستی و نمایشگاهی
کارفرما: خانم سمیه صفری دوش قلعه
مکان اجرای طرح: استان تهران – شهرستان ری-باقر شهر- جاده مجید آباد
ظرفیت تولید سالیانه: معرق سنگ ۶.۰۰۰ تن – مجسمه ۶.۰۰۰ تن – تزئینات سنگی ۶.۰۰۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت موردنیاز طرح: ۲,۳۴۱,۰۲۵,۶۰۲ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲,۱۹۷,۰۸۹,۹۴۶ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)