عنوان پروژه: مجتمع ورزشی چندمنظوره
کارفرما: محمد نبی آدرم
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان – شهرستان زاهدان
مساحت زمین: ۱,۱۳۴ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳۷۴,۴۵۳,۲۸۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۳,۳۸۵,۴۰۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۴.۳/۵ - (۳ امتیاز)