احداث مجتمع پرورش کبک

عنوان پروژه :
احداث مجتمع پرورش کبک
کارفرما :
آقای فاضل کدائی
محل اجرا:
استان بوشهر-شهرستان گناوه
محصولات تولیدی:
پرورش کبک
ظرفیت طرح : ۱۵۰۰۰ قطعه در هر دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۶۵۶۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۵۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۸ نفر بطور مستقیم
تاریخ انجام : تیر ۱۳۹۰

امتیاز