عنوان پروژه:احداث مجتمع کارخانجات صنایع تبدیلی
کارفرما: شرکت زرین سمیر آذربایجان (سهامی خاص)
مکان اجرای طرح: استان آذربایجان غربی-شهرستان چهاربرج – بخش فیروز آباد
مساحت زمین: ۱۳,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۳۵۰,۲۷۱,۶۰۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱۵,۶۰۶,۷۹۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

امتیاز