عنوان پروژه: احداث مجتمع کشت و صنعت
کارفرما: شرکت تعاونی پرورش بز تالی جزیره‌ای بهاران
مکان اجرای طرح: استان هرمزگان – شهرستان بندرعباس
مساحت مکان پروژه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴,۸۲۳,۶۳۹,۵۲۵ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۵۲۰,۴۰۹,۹۹۹ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)