عنوان پروژه: احداث مجتمع گردشگری
کارفرما: آقای جواد صادقی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان قاینات – روستای مهمویی
مساحت زمین: ۵,۶۸۷.۴ مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت موردنیاز طرح: ۱۵۰,۵۰۵,۸۴۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۸,۲۸۳,۷۲۴ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: خرداد ماه ۱۴۰۳
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)