احداث مجموعه اسکان و توریست

عنوان پروژه :
احداث مجموعه اسکان و توریست
کارفرما :
شرکت در شرف تاسیس ایمن گستر منطقهئ آزاد چابهار
محل اجرا:
سیستان و بلوچستان-چابهار
شرح خدمات:
اسکان و توریستی
ظرفیت طرح : —
سرمایه گذاری ثابت: ۴۷۳۲۱ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۳۵نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۴

امتیاز