احداث مجموعه اکو کمپینگ مرتع - جنگلی داماش

عنوان پروژه :
احداث مجموعه اکو کمپینگ مرتع – جنگلی داماش
کارفرما :
آقای پارسا آتش رزم
محل اجرا:
گیلان رودبار عمارلو-روستای داماش
شرح خدمات:
اقامتی
ظرفیت طرح : —
سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۳۱۵۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۶۷ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : پائیز ۱۳۹۴

امتیاز