عنوان پروژه: احداث مجموعه بولینگ
کارفرما: خانم نورا زوری
مکان اجرای طرح: استان سیستان و بلوچستان – شهرستان چابهار – منطقه آزاد چابهار
مساحت زمین: ۲,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۲۲,۶۵۸,۷۱۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۳,۶۲۴,۰۹۳ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)