احداث مجموعه تفریحی ساحلی

عنوان پروژه :
احداث مجموعه تفریحی ساحلی
کارفرما :
آقای ادریس کمال زئی
محل اجرا:
سیستان و بلوچستان-چابهار-ساحل تیس
شرح خدمات:
تفریحی
ظرفیت طرح : —
سرمایه گذاری ثابت: ۲۰۴۹ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۴

امتیاز