عنوان پروژه: احداث مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی
کارفرما: آقای مهیارمردوخی
مکان اجرای طرح: استان کردستان – شهرستان سنندج – شهرک بهاران – بلوار پیروزی – سایت مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران
مساحت زمین: ۳۴,۰۰۰ متر مربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۱,۵۴۳,۱۶۱,۶۴۰ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۸۸,۶۹۸,۵۴۷ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: پاییز ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)