احداث مرغداری تخمگذار صنعتی

عنوان پروژه :
احداث مرغداری تخمگذار صنعتی
کارفرما :
شرکت تعاونی مرغداری سپید دیگون رستم شماره ثبت۱۲۴
محل اجرا:
استان فارس-شهرستان رستم کارخانه قند ممسنی به سمت روستای دولت آباد
امحصولات تولیدی:
تخم مرغ
ظرفیت طرح : ۱۰۲۹۶۰ قطعه در دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۳۲۱۴۴ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۸۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۳۴ نفر بطور مستقیم
تاریخ انجام : آبان ۱۳۹۰

امتیاز